Trở lại

Từ ngày 15/9 - 24/9, cơ hội sở hữu thêm nhiều sản phẩm đến từ Sandro Việt Nam với ưu đãi hấp dẫn.

Giảm giá hiển thị tự động tại giỏ hàng khi thanh toán và áp dụng cho sản phẩm nhất định.

BUY MORE SAVE MORE

MUA 2 GIẢM 20% - MUA 3+ GIẢM 30%

 

Từ ngày 18/4 - 21/4, cơ hội sở hữu thêm nhiều sản phẩm đến từ Sandro Việt Nam với ưu đãi hấp dẫn.

Giảm giá hiển thị tự động tại giỏ hàng khi thanh toán.