Trở lại

CAMPAGNE AH23

NOW

NOW

CAMPAGNE AH23

THỰC TẠI


FATBOY SLIM ĐANG Ở ĐÂY,
NGAY BÂY GIỜ TRONG NHỮNG THƯỚC PHIM.

KẾT NỐI VỚI THỰC TẠI LÀ ĐIỀU THIẾT YẾU VỚI NHỮNG STUDIO SÁNG TẠO CỦA SANDRO. VẺ NGOÀI NGẪU NHIÊN. NHỮNG NGƯỜI TRẺ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TRONG LOẠT ẢNH CỦA CHRIS RHODES,
ẢNH CHỤP BỞI FRANCK DURAND STUDIO.

FORTUNE COOKIE


KHÁM PHÁ

BỘ SƯU TẬP THU ĐÔNG 2023NHIẾP ẢNH GIA: CHRIS RHODES

NGƯỜI MẪU: ROLF SCHRADER, AWWAL ADEOTI, ELVIS CANDY

STYLIST: JOE MCKENNA

GIÁM ĐỐC: ÉDOUARD MARTIN RILHAC

ĐỊNH HƯỚNG NGHỆ THUẬT: ATELIER FRANCK DURAND